Genel Değirmen Makine doğayı gelecek kuşaklara aktarılacak bir emanet olarak görmektedir. Toplumsal sorumluluğun gereği olarak daha yaşanılır bir dünya için çevre bilincinin geliştirilmesi, çevre ve kaynakların korunması temelinde ilerleyen çevre yönetim sistemi içerisinde ilerlemektedir.

GDM considers nature to be transferred to future generations. As a necessity of social responsibility, it is advancing in the environmental management system on the basis of the development of environmental consciousness and the protection of the environment and resources for a more livable world.

GDM considère que la nature doit être transmise aux générations futures. En tant que nécessité de responsabilité sociale, elle évolue dans le système de gestion de l’environnement sur la base du développement de la conscience environnementale et de la protection de l’environnement et des ressources pour un monde plus viable.

savings
Genel Değirmen Makine